Top

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: beautysalonallinone.nl.

Privacy-Klachten regelement/procedure

Bespreek uw klacht altijd eerst met ons.

Wanneer u een klacht heeft kunt u dit Heeft u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven, Misschien is er sprake van een misverstand wat eenvoudig opgelost kan worden. Voor uw klacht kunt u telefonisch contact opnemen via; 0611854181 of stuur ons een mailtje naar; info@beautysalonallinone.nl en wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en onze uiterste best doen om u klacht naar alle tevredenheid op te lossen.

Wat kun je doen als je niet tevreden bent over de behandeling door de schoonheidsspecialist?

Bespreek de klacht eerst met één van ons. Als je dan nog steeds ontevreden bent, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris staat tussen de partijen. Ze probeert voor de klacht een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook richt zij zich op herstel van de relatie tussen de klant en de schoonheidsspecialist. Je hoeft als klant niets te betalen voor de hulp van de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail: klachtenfunctionaris@anbos.nl.

Geschillencommissie

Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kun je besluiten om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Beautysalon All in one hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beautysalon All in one houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Beautysalon All in one is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
Patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4 hebben recht op:
– Een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure of
– Een onderzoek door een podotherapeut
Patiënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 hebben daarnaast recht op:
– Controles
– Voetzorg en behandeling om huidzweren te voorkomen
Patiënten met zorgprofiel 3 en 4 hebben ook nog recht op:
– Podotherapie

Invulling zorg
De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten.
De patiënt wordt door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben.
Bij optie 1:
Er hoeft minder of zelfs geen eigen risico te worden betaald. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners binnen de ketenzorg.
Bij optie 2:
De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen.
Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners. Anders kan de vergoeding lager uitvallen. Er geldt bij optie 2 wel een eigen risico voor de verzekerde.
Vergoeding aanvullende zorgverzekering
Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer is het mogelijk je zorgverzekering te vergelijken met een aanvullende vergoeding voor pedicure.
De volgende groepen komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding:
– Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
– Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0.
– Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson
Let op bij punt 2: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.
Voorwaarden
In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:
– Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
– De patiënt heeft in veel gevallen (bij naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar.
– In de meeste gevallen geldt de voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropodist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
– De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘tegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.
Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

Vergoeding acne behandeling zorgverzekering:
Bij ons kunt u terecht voor acne behandelingen die vergoed worden door uw zorgverzekeraar.
Acnetherapie is niet opgenomen in de basisverzekering, maar wordt bij een aantal zorgverzekeraars wel via een aanvullende verzekering vergoed. Wil jij een behandeling ondergaan voor acne? Dan kun je een aanvullende verzekering voor huidtherapie afsluiten.
Contractering
Let op: de genoemde vergoeding geldt alleen wanneer je naar een gecontracteerde zorginstelling gaat. Als je naar een niet-gecontracteerde huidtherapeut gaat, kan het zijn dat de vergoeding lager is. Via onze contracteringsmodule zie je snel en gemakkelijk met welke zorginstellingen jouw zorgverzekeraar contracten heeft.

Voorwaarden
In de meeste gevallen is er een voorschrift of verwijsbrief van een (huis)arts nodig voordat men de acnebehandeling kan ondergaan. Controleer dit bij je verzekeraar.
Het budget voor acnetherapie vanuit de aanvullende verzekering, valt in veel gevallen samen met camouflagetherapie en laserontharing (epilatie) voor het gezicht.
Hieronder vind u een link met een overzicht van de vergoedingen voor acnetherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Let op: de genoemde vergoeding geldt alleen wanneer je naar een gecontracteerde zorginstelling gaat. Als je naar een niet-gecontracteerde huidtherapeut gaat, kan het zijn dat de vergoeding lager is. Vraag dit even na bij uw zorgverzekeraar!
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acnetherapie

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

v

Beautysalon All in one staat voor een schoonheidssalon met een groot aanbod aan behandelingen.